1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

začátek  předchozí strana 49 další strana  konec
Poznámky autora

Převzato z knihy Václav Havel: Do různých stran (Eseje a články z let 1983-1989; uspořádal Vilém Prečan, vydaly Lidové noviny, Praha 1990, vyšlo ve spolupráci s Čs. Střediskem nezávislé literatury, Scheinfeld-Schwarzenberg)

Chronologicky řazené údaje z mnoha vrstev a oblastí Havlovy všestranné aktivity tvůrčí a společenské nemohou nahradit ani jeho životopis, ani studie hodnotící jednotlivé stránky jeho působení, napomáhají však tomu, že jednotlivé stránky jeho života a díla mohou být sledovány současně ve všech podstatných souvislostech.

V centru pozornosti jsou informace o tom, v jakém časovém sledu a dobovém kontextu či v jaké autorově životní situaci vznikly jeho jednotlivé texty a divadelní hry. Pokud jde o inscenace Havlových dramatických děl, uvádí se zásadně datum prvního uvedení na profesionální scéně (tzv. světová premiéra). Informace o dalších inscenacích se uvádějí jen tehdy, byly-li mimořádné svým kulturním či politickým významem anebo došlo-li k nim za mimořádných okolností. Jinak to ani nebylo možné. Vždyť jen do začátku roku 1989 byla dramatická díla Václava Havla uvedena v asi 230 premiérách; narychlo sestavený a zřejmě ne zcela úplný přehled poskytnutý nakladatelstvím Rowohlt Theater Verlag uvádí, že nejúspěšnější Havlovy hry byly podle stavu ke konci února 1989 hrány takto:

Zahradní slavnost: 30 inscenací v šesti zemích, Vyrozumění: 28 inscenací v osmi zemích, Ztížená možnost soustředění: 14 inscenací ve třech zemích, Žebrácká opera: 9 inscenací v šesti zemích, Audience: 40 inscenací v jedenácti zemích, Vernisáž: 42 inscenací ve třinácti zemích, Largo desolato: 12 inscenací v devíti zemích, Pokoušení: 6 inscenací v pěti zemích, Chyba byla uvedena rozhlasem ve čtyřech zemích, Anděl strážný měl 14 vysílání v pěti zemích.