Ústava a volby
Projevy
Články
Rozhovory
Tiskové konference
Program
Ústavní rozhodnutí
Legislativní činnost
Amnestie, milosti
Udělená vyznamenání
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

předchozí strana 2 další strana
Amnestie, milosti 

Mimoto jsem udělil tři amnestie. První amnestie po pádu komunismu se možná významně zasloužila o onu zmíněnou špatnou pověst mých milostí a amnestií. Rád bych se proto k ní vrátil. Tehdejší porevoluční amnestie byla připravena během dvou dnů. Samozřejmě ji připravovali znalci a profesionálové, nikoli já osobně. Podílely se na tom obecně známé osobnosti jako Otakar Motejl, Pavel Rychetský, Petr Uhl, Dagmar Burešová a další. Znalci říkají, že ta amnestie byla smysluplná. Samozřejmě, že v té pohnuté době vznikl bezpočet rozmanitých bludů - například, že kriminalita vinou této amnestie rapidně stoupla. Je to nesmysl, ostatně většinou byli propuštěni lidé, kteří by beztak tentýž rok šli na svobodu, takže by možná nějaký trestný čin, který spáchali, byl tak jako tak ten rok spáchán. Ostatně, trestných činů spáchaných propuštěnými na základě tehdejší amnestie bylo 9 procent z celkové kriminality v roce 1990. Pak byly uděleny ještě amnestie v roce 1993 a v roce 1998.

Ke struktuře milostí: Většina z nich je udělována ze zvláštních humanitárních důvodů - například, že dotyčný člověk je nevyléčitelně nemocný, nebo že je to matka několika dětí, která by si sice odpykala spravedlivý trest, ale zároveň by se několik dětí dostalo do dětských domovů, neměly by rodiče a kdoví, kolik trestných činů by během svých budoucích životů napáchaly. Ostatně mezinárodní úmluvy říkají, že práva dítěte jsou nadřazena všem ostatním právům či povinnostem. Často to bývá celý soubor specifických důvodů - od nemoci, přes péči o dítě, přes lítost, schopnost odškodnit postiženého, vyrovnat se s ním. V této věci dokonce mohou amnestie sloužit a občas sloužívají jako jakýsi impuls či inspirace pro trestní politiku a legislativní změny. Nicméně každá milost může být podrobena kritice, každá je kontroverzní, každá je napadnutelná. To je samozřejmé. Určité malé procento milostí má charakter nápravy justičního omylu. Například v loňském roce to bylo asi 7 případů. I to se může stát, že celým systémem justice někdo projde a nakonec odejde od poslední instance tak a tak odsouzen, a přesto je obětí justičního omylu. (Mimochodem: je to jeden z důvodů, proč evropské státy i náš stát zrušily trest smrti a proč jsem proti němu bojoval.)