1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

začátek  předchozí strana 19 další strana  konec
Chronologický přehled 1936 - srpen 1989

1936-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

druhá polovina srpna 1979
  vedoucí odboru v čs. ministerstvu zahraničí informoval V. H. ve vyšetřovací vazbě, že pro něho přišla nabídka k ročnímu pobytu v New Yorku, kde by působil jako dramatik; V. H. odmítl o nabídce jednat
22.-23. října 1979
  hlavní líčení u městského soudu v Praze v trestní věci proti "ing. P. Uhlovi a spol." (tj. proti P. Uhlovi, J. Dienstbierovi, O. Bednářové, V. Bendovi, V. Havlovi a D. Němcové), obžalovaným z trestného činu podvracení republiky v souvislosti s jejich činností ve VONS; v rámci své obhajoby přednesl V. H. 23. října závěrečnou řeč a poslední slovo; byl odsouzen k trestu vězení na čtyři a půl roku nepodmíněně
říjen 1979
  byl přijat za mimořádného člena francouzského PEN-klubu
28. října 1979
  podle dřívější dohody byl H. podpis uveden na Prohlášení spoluobčanů - stanovisku skupiny českých spisovatelů k odnětí čs. státního občanství P. Kohoutovi
17. listopadu 1979
  poprvé byla na scéně uvedena jednoaktová hra Protest, a to společně s jednoaktovkou P. Kohouta Atest (Burgtheater ve Vídni)
19. prosince 1979
  z iniciativy AIDA (Mezinárodního sdružení na obranu pronásledovaných umělců) uvedlo pařížské divadlo Cartoucherie zdramatizovanou rekonstrukci pražského procesu s šesti členy VONS v říjnu 1979
20. prosince 1979
  odvolací řízení v trestní věci "ing. P. Uhl a spol." u Nejvyššího soudu ČSR; V. H. přednesl připravenou závěrečnou řeč; rozsudek městského soudu byl v plném rozsahu potvrzen